O SEMINARIUM

V Warsztaty szkoleniowe
„PROJEKTOWANIE WENTYLACJI POŻAROWEJ”


Po raz piąty Oddział Stołeczny Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP przy udziale wiodących na rynku polskim firm związanych z wentylacją pożarową  organizuje  Warsztaty szkoleniowe „PROJEKTOWANIE WENTYLACJI POŻAROWEJ”.

Jak zwykle planowane są zajęcia w układzie dwudniowym, część seminaryjna i warsztatowa, w terminie 12 i 13 września 2018r. 

Tym razem Warsztaty odbędą się poza Warszawą w pięknym hotelu WINDSOR w Jachrance koło Warszawy.

Warsztaty skierowane są do wszystkich, którzy profesjonalnie zajmują się projektowaniem, uzgadnianiem lub odbiorami instalacji i urządzeń wentylacji pożarowej tj. do projektantów, instalatorów, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz pracowników wydziałów kontrolno-rozpoznawczych w komendach Państwowej Straży Pożarnej.

Wykładowcami będą wybitni specjaliści z Komendy Głównej I Komendy Miejskiej w Warszawie Państwowej Straży Pożarnej, Instytutu Techniki Budowlanej oraz współpracownicy firm współorganizujących warsztaty.

Uczestnikom kursu zapewniamy profesjonalne materiały szkoleniowe, w tym zbiór wygłaszanych referatów, wybrane teksty źródłowe i informacje o dostępnych na rynku urządzeniach i technologiach, a także świadectwo potwierdzające ukończenie kursu.

Program Warsztatów, koszty uczestnictwa, formularz zgłoszenia i pozostałe szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.sitp.waw.pl  i www.sitp.home.pl.
Informacje udzielają również organizatorzy :
Ryszard Bownik Tel. 502 319 371
Antoni Celej Tel. 512  005 402

Świetna baza hotelowa z nowoczesnym zapleczem konferencyjnym  pozwala na pełną realizację planowanych zamierzeń dydaktycznych. Oprócz poszerzenia wiedzy z zakresu projektowania wentylacji pożarowej uczestnicy Warsztatów będą mieli możliwość aktywnego spędzenia czasu wolnego z dala od miejskiego zgiełku podczas planowanych atrakcji plenerowych oraz indywidualnie w strefie Fit&SPA .

Serdecznie zapraszamy.

PREZES
Oddziału Stołecznego SITP
mgr inż. Ryszard Bownik