PROGRAM

8:30 9:30

Rejestracja uczestników seminarium


9:30 9:45

Otwarcie


9:45 10:30

Referat 1:
Wymagania formalno-prawne w zakresie wentylacji pożarowej - zmiany w regulacjach prawnych.. Autor: st. bryg. dr inż. Paweł Janik - Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP

Autor: st. bryg. dr inż. Paweł Janik - Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP

Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt Rektor Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. inż. Andrzej Nowak Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, Auburn University USA


10:30 11:15

Referat 2:
Wymagania dotyczące projektowania zasilania i sterowania urządzeń przeciwpożarowych w tym wentylacji pożarowej.

Autor: Cerbex i Mercor

Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Rektor Politechniki Wrocławskiej
prof. dr hab. inż. Radosław Michałowski University of Michigan USA


11:15 11:30

Przerwa kawowa, ekspozycja wystawców


11:30 12:15

Referat 3:
Projektowanie systemów wentylacji grawitacyjnej w tym z nawiewem mechanicznym w klatkach schodowych -analiza porównawcza wybranych przykładów rzeczywistych systemów uwzględniająca efekt kominowy i opory przepływu.

Autor: Mercor

Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, Dyrektor Instytutu Dróg i Mostów
prof. dr inż. Ryszard Chmielowiec Członek Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Wielkiej Brytanii


12:15 12:45

Referat 4:
Zabezpieczenie przed zadymieniem przestrzeni użytkowych o małej kubaturze tj. korytarze biurowe i hotelowe, przestrzenie konferencyjne i pasaże handlowe

Autor: dr inż. Grzegorz Krajewski ITB


12:45 13:15

Referat 5:
Deklarowanie właściwości użytkowych wyrobów budowlanych. Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów i zestawów wyrobów wentylacji pożarowej.

Autor: Lucjan Myrda rzeczoznawca SITP,

1) Technika a zdrowie

Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
inż. Jerzy Orkiszewski Prezes US-Polish Trade Council, San Francisco USA

2) Infrastruktura - Budownictwo - BIM

Moderatorzy:
mgr inż. Piotr Dudek Wiceprezes Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii
mgr inż. Wiktor Piwkowski Sekretarz Generalny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

3) Gospodarka wodna, zmiany klimatyczne

Moderatorzy:
dr hab. inż. Czesław Szczegielniak Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Inżynierii Środowiska, Wiceprezes Wrocławskiej Rady FSNT-NOT

4) Strefa wolnego handlu między USA a UE - rola inżynierów

Moderatorzy:
prof. dr hab. Bogusław Fiedor Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych
mgr inż. Mirosław Niedziński Dyrektor Polish American Engineers Association w Chicago USA

5) Rola inżynierów w reindustrializacji

Moderator:
dr inż. Marian Krzaklewski Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES), podkomitet CCMI (Komitet Konsultacyjny ds. Przemian Przemysłowych)

6) Polski Produkt Technologiczny – Polska Marka

Moderator:
prof. dr hab. inż. Piotr Moncarz Wiceprezes US-Polish Trade Council, San Francisco, USA


13:15 14:00

Obiad, ekspozycja wystawców

Przedstawienie przez moderatorów wniosków z dyskusji panelowych

Dyskusja

Przyjecie uchwały XXV Kongresu Techników Polskich i Przesłania III Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich

Zamknięcie XXV Kongresu i Techników Polskich i III Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich


14:00 14:30

Referat 6:
Kompensacja powietrza do celów wentylacji pożarowej - problemy i rozwiązania

Autor: dr inż. Wojciech Węgrzyński ITB


14:30 15:15

Referat 7:
Projektowanie i dobór klap przeciwpożarowych w świetle nowych wymagań normatywnych.

Autor: TROX


15:15 15:30

Przerwa kawowa, ekspozycja wystawców


15:30 16:00

Referat 8:
Projektowanie wentylacji pożarowej w tunelach

Autor: dr inż. Grzegorz Sztarbała


16:00 16:45

Referat 9:
Projektowanie wentylacji strumieniowej w garażach zamkniętych

Autor: dr inż. Wojciech Węgrzyński ITB


16:45 17:00

Referat 10:
Dobór systemów wentylacji zróżnicowania ciśnień w oparciu o program PRESSAIR – wprowadzenie do ćwiczeń warsztatowych.

Prowadzący: FLÄKTGROUP


17:00 17:10

Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia warsztatów


19:00

Wieczorek - kolacja


9:00 9:15

Otwarcie drugiego dnia warsztatów


Panel warsztatowy 1:
Projektowanie wentylacji pożarowej grawitacyjnej w klatkach schodowych z nawiewem mechanicznym.

Prowadzący: Mercor

Grupa 1: 9:15 – 10:00 | Grupa 2: 10:00 – 10:45 | Grupa 3: 11:00 – 11:45 | Grupa 4: 11:45 – 12:30 | Grupa 5: 12:30 – 13:15


Panel warsztatowy 2:
Zabezpieczenie przed zadymieniem przestrzeni użytkowych o małej kubaturze tj. korytarze biurowe i hotelowe, przestrzenie konferencyjne i pasaże handlowe.

Prowadzący: dr inż. Grzegorz Krajewski ITB

Grupa 2: 9:15 – 10:00 | Grupa 3: 10:00 – 10:45 | Grupa 4: 11:00 – 11:45 | Grupa 5: 11:45 – 12:30 | Grupa 1: 12:30 – 13:15


10:45 11:00

Przerwa kawowa, ekspozycja wystawców


Panel warsztatowy 3:
Kompensacja powietrza do celów wentylacji pożarowej - problemy i rozwiązania. Prowadzący: dr inż. Grzegorz Sztarbała

Prowadzący: dr inż. Grzegorz Sztarbała

Grupa 3: 9:15 – 10:00 | Grupa 4: 10:00 – 10:45 | Grupa 5: 11:00 – 11:45 | Grupa 1: 11:45 – 12:30 | Grupa 2: 12:30 – 13:15


Panel warsztatowy 4:
Projektowanie i dobór klap przeciwpożarowych w świetle nowych wymagań normatywnych.

Prowadzący: TROX

Grupa 4: 9:15 – 10:00 | Grupa 5: 10:00 – 10:45 | Grupa 1: 11:00 – 11:45 | Grupa 2: 11:45 – 12:30 | Grupa 3: 12:30 – 13:15


Panel warsztatowy 5:
Dobór systemów wentylacji zróżnicowania ciśnień w oparciu o program PRESSAIR

Prowadzący: FLÄKTGROUP

Grupa 5: 9:15 – 10:00 | Grupa 1: 10:00 – 10:45 | Grupa 2: 11:00 – 11:45 | Grupa 3: 11:45 – 12:30 | Grupa 4: 12:30 – 13:15


13:15 14:00

Obiad, ekspozycja wystawców


14:00 14:30

Referat 1:
Dobre praktyki w zakresie projektowania wentylacji pożarowej w oparciu o analizę CFD.

Autor: AERECO


14:30 15:10

Referat 2 :
Kurtyny dymowe klasyfikacja i projektowanie.

Autor: dr inż. Grzegorz Krajewski ITB


15:10 15:50

Referat 3:
Odbiory techniczne systemów wentylacji pożarowej przez przedstawicieli PSP

Autor: bryg. mgr inż. Ireneusz Kopczyński KM PSP


15:50 16:30

Dyskusja


16:30 16:45

Podsumowanie i zakończenie warsztatów